Tıp


balon anjiyoplasti nedir?

koroner arter balon anjiyoplasti, veya perkütan koroner anjiyoplasti (PTCA), geç 1970 yılında piyasaya sürüldü′ile. PTCA kalp kasına daralma ve damar tıkanıklığı giderir olmayan bir cerrahi işlemdir (koroner arterler). Bu kalp kası teslim edilmek üzere daha fazla kan ve oksijen sağlar. PTCA, şimdi perkPTCAn koroner girişim denir, veya PCI, Bu dönem balon kullanımını içerir gibi, stentler, ve aterektomi cihazlar. Perkütan koroner girişim kasık veya kol bir arter takılan küçük bir balon kateter ile gerçekleştirilir, ve koroner arter daralmasına ileri. Balon sonra arterde daralma büyütmek için şişirilir. Zaman başarılı, perkütan koroner girişim angina göğüs ağrısı dindirebilir, kararsız angina bireylerin prognozunu iyileştirmek, ve en aza indirmek veya hasta olmadan kalp krizi durdurmak açık kalp koroner arter bypass tabi (CABG) cerrahi.

Koroner balon anjiyoplasti illüstrasyon

Basit balon anjiyoplasti kullanımına ek olarak, paslanmaz çelik stentlerin durumu, bir tel örgü tasarım, daha perkütan koroner girişim için uygun spektrum genişlettik, sıra güvenlik ve prosedürün uzun dönem sonuçları geliştirilmiş as. 1990'lı yılların başından bu yana′ile, daha fazla hastaya stent ile tedavi edilir, hangi bir perkütan koroner girişim balon ile teslim edilir, ama bir olarak arter kalır “iskele”. Bu yordamı belirgin aşağıda acil KABG gerektiren hasta sayısı azalttı 1%, yeni kullanımı ve özellikle “ilaçlı” stentler (plak oluşumunu önlemeye yardımcı ilaç kaplı stentler), koroner arterde tıkanıklık tekrarlama oranı azalttı (“restenoz”) için çok altında 10%. Şu anda, sadece balon anjiyoplasti ile tedavi edilen hastaların sadece gemi ile bu az 2mm olan (küçük çaplı stent), koroner arterlerin dalları içeren lezyonlar belirli türdeki, eski stent skar dokusu olan, veya kim klopidogrel bisulfate olarak bilinen kan sulandırıcı ilaç almak edemeyen (Plavix), hangi prosedürü izleyerek uzun vadede alınır.

Çeşitli “aterektomi” (plak temizleme) cihazları başlangıçta perkütan koroner girişim için katkıları olarak geliştirilmiştir. Bu plak photoablation için excimer lazer kullanımını içerir, rotasyonel aterektomi (yüksek hızlı kullanımı elmas matkap kaplı) plak mekanik ablasyon, kesme ve kaldırma plak için yön aterektomi. Bu tür cihazları başlangıçta restenoz insidansını azalttığı düşünülen edildi, ancak klinik çalışmalarda az ek yarar olarak gösterildi, ve şimdi sadece bir standart ek perkütan koroner girişim olarak seçici durumlarda kullanılır (perkütan arter girişim).

Koroner Balon Anjiyoplasti ve Stent

* Koroner anjiyoplasti balon kullanılarak gerçekleştirilir-bir koroner arterde daralma büyütmek için kasık veya kol bir arter yerleştirilmiş kateter uçlu.

* Koroner arter hastalığı kolesterol plağı birikir oluşur (arterioskleroz) kalp damar duvarlarında için.

* Anjiyoplasti koroner arterlerde aşkın açılış başarılı 90% Hastaların.

* kadar 30% -e doğru 40% başarılı koroner anjiyoplasti hastaların balon enflasyon yerinde tekrarlayan daralma geliştirecek.

* intrakoroner stent ve aterektomi gibi yeni cihazların kullanımı, yeni farmakolojik ajanların yanı sıra daha yüksek başarı oranları sonuçlandı, düşük komplikasyon, perkütan koroner girişim sonrası ve düşük nüks.