Tıp


Nasıl koroner arter hastalığı tedavi edilir?

Anjin ilaçlar sipariş azalmış kan akımı telafi etmek için oksijen kalp kası talebini azaltmak, ve aynı zamanda kısmen kan akışını arttırmak için koroner arterleri dilate olabilir. Üç yaygın ilaç sınıfları kullanılan nitratlar, beta blokerler, ve kalsiyum blokerleri.

nitratlar örnekler:

* isosorbid (Isordil.),

* isosorbid mononitrat (Imdur.), ve

* transdermal nitrat yamalar.

beta blokerler örnekler:

* propranolol (Inderal),

* atenolol (Tenormin.), ve

* metoprolol (Lopressor.).

kalsiyum blokerleri örnekleri:

* nifedipin (Procardia., Adalat),

* verapamil (Calan, Verelan, Verelan PM, Isoptin., Isoptin SR, Covera-HS),

* diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac), ve

* amlodipin. (Norvasc).

Bir bakışta, dördüncü maddesi, ranolazine (Ranexa) da değeri olabilir.

efor sırasında bu angina ilaçlar ve angina deneyim azalma gelen çok sayıda insan yararına. Zaman önemli iskemi oluşmaya devam, ya devam eden semptomları olan ya da egzersiz testi ile, koroner anjiyografi genellikle yapılır, genellikle ya perkütan koroner girişim veya KABG izledi.

kararsız angina olan kişiler ve ciddi koroner arter darlığı sık sık kalp krizi yakın risk altındadır. anjin ilaçlara ek olarak, onlar aspirin ve damar içi kan inceltici verilir, heparin. heparin bir form, enoksaparin (Lovenox), subkutan Mayıs yemini, ve kararsız angina olanlarda intravenöz heparin kadar etkili olduğu gösterilmiştir. Aspirin pıhtılaşma elemanları trombosit denilen kan topaklanma önler, heparin plak yüzeyinde kan pıhtılaşmasını önler süre. Yeni güçlü IV antiplatelet ajanlar (“süper aspirins”) Ayrıca bu tür bireyler stabilize başlangıçta yardıma hazırdır. kararsız angina ile insanların belirtiler olsa da geçici olarak bu güçlü ilaçlarla kontrol altına, onlar kalp krizi gelişme riski genellikle. Bu nedenle, kararsız angina olan pek çok kişi koroner anjiyografi için anılmaktadır, ve olası perkütan koroner girişim veya koroner arter bypass.

Perkütan koroner girişim balon dilatasyonu için uygun bir veya daha ağır daralmış arter segmentlerinde olabilir dikkatle seçilmiş hastalarda mükemmel sonuçlar üretebilir, stent, ya da aterektomi. perkütan koroner girişim sırasında, Lokal anestezi kasık veya kolda arter üzerinde deri içine enjekte edilir. Arter ve bir iğne ile delinmiş bir plastik kılıf arter yerleştirilir. X-ışını rehberliğinde (floroskopi), uzun, ince plastik boru, Bir kılavuz kateter denilen, aortadan koroner arter kökenli kılıf sayesinde gelişmiş. Bir kontrast boya içeren iyot koroner arterlerin X-ray görüntüler elde edilebilir, böylece kılavuz kateter aracılığıyla enjekte edilir. Küçük çaplı kılavuz tel (0.014 inç) koroner arter daralması veya tıkanması ile dişli olduğunu. Bir balon kateter obstrüksiyonu siteye kılavuz tel üzerinden gelişmiş. Bu balon daha sonra yaklaşık bir dakika boyunca şişirilir, plak sıkıştırmak ve koroner arterin genişletilmesi açılış. Balon şişirme basınçları basınç az bir veya iki ortam arasında değişebilir, için olduğu kadar 20 atmosferler. Nihayet, balon değişmiştir ve vücuttan.

Intrakoroner stent ya kendini moda genişleyen konuşlandırıldığı, ya da en yaygın bir konvansiyonel anjiyoplasti balon üzerinden ulaştırılan. Zaman balon şişirilir, stent genişletilir ve konuşlandırılmış, ve balon çıkarılır. Stent arter yerinde kalır. Aterektomi cihazlar standart bir anjiyoplasti kılavuz tel üzerinden koroner arter içine yerleştirilir, ve daha sonra moda değişen aktive, Seçilen cihaza bağlı olarak.