Tıp


Ne perkütan koroner girişimin komplikasyonlar?

Perkütan koroner girişim, balonlar kullanılarak, stentler, ve / veya aterektomi koroner arter tıkanıklığında etkili rahatlama elde edebilirsiniz 90% -e doğru 95% Hastaların. bireylerin çok küçük bir yüzdesi olarak, perkütan koroner girişim teknik zorluklar nedeniyle yapılamaz. Bu zorlukların genellikle daralmış arter segmentlerinde genelinde kılavuz tel veya balon kateter geçmesine yetersizlik içermektedir. perkütan koroner girişim sonuçlarının en ciddi komplikasyonu zaman işlem sonrası ilk birkaç saat içinde dilate koroner arter ani bir kapanma var. Ani koroner arter kapanma meydana 5% Basit balon anjiyoplasti sonrası hastaların, ve perkütan koroner girişim ile ilgili ciddi komplikasyonların en sorumlu. Ani kapatma yırtılma bir kombinasyonu nedeniyle (diseksiyon) arterin iç astar, kan pıhtılaşması (tromboz) balon sitede, ve daralma (spazm) ya da balon yerinde arter elastik geri tepme.

sırasında veya perkütan koroner girişim sonrası tromboz sürecini önlemeye yardımcı olmak için, aspirin arter duvarına yapışmış ve uyarıcı kan pıhtısı oluşumu trombosit önlemek için verilir. Intravenöz heparin ya da heparin molekülün parçası sentetik analogları daha fazla kan pıhtılaşmasını önlemek için verilir; ve nitratlar ve kalsiyum blokerleri kombinasyonları damar spazmı en aza indirmek için kullanılır. ani kapanması için bir riski bireyler dahil:

* kadın,

* kararsız angina olan bireyler, ve

* bireylerin kalp krizi sahip.

perkütan koroner girişim sonrası ani tıkanma sıklığı koroner stentlerin giriş ile önemli ölçüde azalmıştır, hangi temelde akış arter disseksiyonu sınırlandırılması sorunu ortadan kaldırmak, elastik geri tepme, ve spazm. yeni damar içi kullanımı “süper aspirins”, hangi bir site aspirin-inhibisyon sitesinden farklı trombosit fonksiyonlarında önemli bir değişiklik, dramatik balon anjiyoplasti sonrası tromboz insidansı azalttı ve stent. Bu yeni ajanların örnekleri abciximab dahil (Reopro) ve eptifibatide (Integrilin); bu ajanlar seçilmiş olgularda güvenlik ve etkinlik perkütan koroner girişim artırılması önemli bir gelişme temsil.

Zaman, bu önlemlere rağmen, koroner arter olamaz “açık tuttu” perkütan koroner girişim sırasında, acil koroner arter bypass cerrahisi gerekli olabilir. stentler ve gelişmiş anti-trombotik stratejileri gelişiyle önce, Başarısız bir perkütan koroner girişim sonrası acil CABG gibi birçok gerek duyuldu 5% Hastaların. cari dönemde, perkütan koroner girişim aşağıdaki acil CABG için ihtiyaç az olduğu 1% % 2 için. Perkütan koroner girişim aşağıdaki genel akut mortalite riski az bir yüzde; perkütan koroner girişim sonrasında kalp krizi riskini ibaret 1% -e doğru 2%. Risk derecesi tedavi edilen hastalıklı damar sayısına bağlıdır, Kalp kasının fonksiyon, ve hastanın yaşı ve klinik durum.