Tıp


aort diseksiyonu Giriş

Aort kalp yol açar ve vücudun geri kalanına kan taşıyan büyük damar olan. Aort kalbin sol ventrikül çıkışında aort kapak de kaynaklanır. Kan damarları, kol ve kafa kan akışını sağlamak için kapalı şube bir kemer için göğüs yükselir. Daha sonra göğüs üzerinden ve karın içine inmeye başlar, o bacaklara kan akışını sağlayan iki iliyak arterler ayrılır nerede. onun iniş boyunca, daha küçük arterlerin mide kan temini için dışarı şube, bağırsak, kolon, böbrekler, ve spinal kord.

Aort kalın bir duvar var, kan damarı vücut ne zaman kalp kan pompalar oluşturulan yüksek basınca dayanıklı izin kas üç katmanlı. Üç katman tunika intima ve, tunika media, ve tunik adventisya. Intima kan ile temas eden iç tabakası, medya ortasında, ve adventisya dış tabakası olan.

aort diseksiyonu olarak, Bir damla gözyaşı küçük tunika intima oluşur (kan ile temas eden aort duvarının iç tabakası). Kan bu gözyaşı girebilir ve medya tabakası uzak şerit intima tabakasının neden, yürürlükte olan aort duvarının kas tabakaları ayıran ve yanlış kanal şekillendirme, veya lümen. Bu kanal veya kısa olabilir aorta tam uzunlukta uzatabilir. Bir distal (gözyaşı ilk daha aorta ders daha ileri) kan tekrar aorta gerçek lümen girmek sağlayabilirsiniz intima tabakasında yırtılma.

Bazı durumlarda diseksiyonu aort duvarının her üç kat geçecek ve neden hemen rüptürü. Diğer birçok durumda kan duvar katmanları arasında yer alır.