Tıp


Ne aort diseksiyonunun nedenleri?

O ilk gözyaşı olarak neden belirsiz (ilgi) aort duvarının intima tabakası meydana gelir. Aort diseksiyonu yaş arasındaki erkeklerde en sık görülme eğilimindedir 50 ve 70.

Yüksek kan basıncı: Çoğu durumda (hakkında 70%) yüksek tansiyon ile ilişkilidir (hipertansiyon). Aorta her kalp ile önemli basınç değişiklikleri yenmek dayanmak zorundadır, ve bu olabilir hipertansiyon ile zamanla, intima bir alanda bir zayıflama meydana gelecektir.

Ilişkili hastalıklar:

* Biküspit aort kapak (aort kapak konjenital anomali)

* Marfan sendromu

* Ehlers-Danlos sendromu

* Turner sendromu

* Frengi

* Kokain kullanımı

Gebelik: Gebelik da ilişkili bir risk faktörüdür, Üçüncü trimesterde ve özellikle erken doğum sonrası dönemde.

Travma: Künt travma aort diseksiyonu neden olduğu bilinmektedir, Hastanın göğüs direksiyon hits hangi sıklıkla araba virane sonra görüldü.

Cerrahi komplikasyonlar: Aort diseksiyonu koroner arter bypass ve aort ve mitral kapak tamiri de dahil olmak üzere tıbbi operasyonlar bir komplikasyonu olabilir. Aynı zamanda kalp kateterizasyon komplikasyonu olabilir.