Tıp


Ne aort diseksiyonu için tedavi?

resüsitasyon ABC'si her zaman bir öncelik vardır.

Acil bölümünde, intravenöz hatlar alınacaktır, kalp hızı ve ritmi için monitörler eklenecektir, ve oksijen sağlanır. kesin tanı kurulana dek tedavi ve tanı testleri genellikle aynı zamanda ortaya.

kullanılan ilk ilaç yırtılma veya aort zarar daha da önlemek için kan basıncını düşürmede de yönlendirilmektedir. Beta bloker ilaçlar [örneğin, esmolol (Brevibloc), labetalol (Normodyne, Trandate.), metoprolol (Lopressor., Toprol XL)] kalp ve damarlar üzerinde adrenalin aksiyon azalma. Nitrogliserin kan basıncı azaltmak için kan damarlarını genişletir. Belirli ilaç kombinasyonları hastanın ihtiyacına bağlıdır.

Eninde sonunda, Asendan aorta tip A aort diseksiyonu tercih edilen tedavi olarak cerrahi tedavi gerektirmezler. hasarlı aort alan yapay greft ile değiştirilir. aort kapak hasar olmuşsa, çok değiştirilmesi veya tamir gerekebilir.

Tıbbi tedavi (cerrahi dışı) inen aort B tipi diseksiyonu için tercih edilir, ama yine, Her hasta spesifik tedavi için bireysel olarak değerlendirilmesi ihtiyacı vardır önerdi. Ilaçlar agresif ileri diseksiyon ve aort hasarı önlemek amacıyla, yüksek kan basıncı kontrolü için reçete edilir.