Tıp


Nasıl aort darlığı tanısı?

Elektrokardiyogram (EKG): EKG kalbin elektriksel aktivitesinin kaydı olduğunu. EKG'de anormal desenleri kalınlaşmış bir kalp kası yansıtabilir ve önermek aort darlığı tanısı. Nadir durumlarda, elektrik iletim anormallik de görülmüştür olabilir.

Göğüs röntgeni: Bir göğüs röntgeni genellikle normal kalp gölge gösterir. aort kapak üzerinde aort genellikle büyütülür (dilate). kalp yetmezliği varsa, üst akciğer bölgelerinde akciğer dokusu ve büyük kan damarlarında sıvı sık görülür. göğüs röntgeni dikkatli bir muayene bazen aort kapak kalsifikasyonu ortaya.

Ekokardiyografi: Ekokardiyografi kalp boşluklarının görüntüleri elde etmek için ultrason dalgaları kullanır, vanalar, ve yapıları çevreleyen. Faydalı bir non-invaziv bir araçtır, hangi doktorlar aort kapak hastalığı teşhis yardımcı olur. Bir ekokardiyografi kalınlaşmış bir gösterebilirsiniz, kötü açılır kalsifiye aort kapak. Aynı zamanda boyut gösterebilir ve kalp boşluklarının işleyişi. Bir teknik Doppler ve aort kapağının iki tarafındaki basınç farkı belirlemek için aort kapak alanı tahmin etmek için kullanılabilir denir.

Kardiyak kateterizasyon: Kardiyak kateterizasyon aort darlığı değerlendirilmesinde altın standarttır. Küçük içi boş plastik tüpler (kateterler) ve aort kapak için x-ışını rehberliğinde ve sol ventrikül içine ileri. Eşzamanlı baskılar aort kapak her iki tarafında ölçülür. aort kapak arasında kan akımı oranı da özel bir kateter ile ölçülebilir. Bu verileri kullanarak, aort kapak alanı hesaplanabilir. Normal aort kapak alanı 3 square centimeters. Belirtiler genellikle aort kapak alanı az daraltır ortaya 1 santimetrekarede. Kritik aort darlığı kapak alanı az olduğunda mevcut 0.7 square centimeters. üzesantimetrekareaşları, x-ray kontrast maddeler koroner arterlerin enjekte edilebilir (koroner anjiyografi) kardiyak kateterizasyon sırasında koroner arterlerin durumu değerlendirmek için. koroner arterlerin önemli daralma tespit edilmesi halinde, koroner arter bypass cerrahisi (CABG) aort kapak replasmanı cerrahisi sırasında yapılabilir.