Tıp


Nasıl aort darlığı tedavi edilir?

semptom kadar belirti olmadan hastalar görülebilir. hafif aort darlığı olan hastalar tedavi veya aktivite kısıtlaması gerekmez. orta aort darlığı olan hastalar (kapak alanı 1.5 -e doğru 1.0 santimetrekare) Bu ağırlık kaldırma ya da sprint gibi yorucu hareketlerden kaçınmak için tavsiye edilir. Aort darlığı birkaç yıl içinde ilerleme. Bu nedenle, Hastalar genellikle yılda bir muayene ve ekokardiyografi ile değerlendirildi periyodik hastalığın ilerlemesini izlemek için. valf enfeksiyon yana (endokardit) aort darlığı ciddi bir komplikasyonudur, bakterilerin kan dolaşımına girmiş olabilir ki bu hastalar genellikle herhangi bir işlem öncesinde antibiyotik verilir. Bu rutin diş çalışmaları içermektedir, küçük cerrahi, ve kolonoskopi ve jinekolojik ve ürolojik muayene gibi vücut dokuları travmatize işlemlerin. kullanılan antibiyotiklere örnekleri oral amoksisilin içeren (Amoxil) ve eritromisin (E-Mycin, Eryc, PCE), yanı sıra, intramusküler veya intravenöz ampisilin (Unasyn), gentamisin (Garamycin), ve vankomisin (Lyphocin, Vancocin).

Zaman göğüs ağrısı belirtileri, senkop, veya nefes darlığı görünür, kapak replasmanı ameliyatı olmadan aort darlığı olan hastalarda prognoz kötüdür. Medikal tedavi, yüksek akciğer basıncı azaltmak ve kaldırmak akciğer sıvı diüretik kullanımı gibi belirtilerin sadece geçici bir rahatlama sağlayabilir. belirtileri olan hastalar genellikle kardiyak kateterizasyon tabi. ciddi aort darlığı onaylanırsa, aort kapak replasmanı genellikle tavsiye edilir. aort kapak replasmanı ameliyatı için genel mortalite riski hakkında 5%. Ileri yaş aort darlığı için aort kapak replasmanı tavsiye değil için bir sebep olmamalıdır. güçlü kalp kasları ile 80'li yıllarda Aksi takdirde sağlıklı hastalar sıklıkla kritik aort darlığı için aort kapak replasmanı çok büyük yarar.

domuzlardan işlenmiş Değiştirme aort kapak (domuz) veya inek (sığır) biyoprotezlerin denir. Biyoprotezlerin daha az mekanik protezler daha dayanıklıdır (aşağıda ele) ancak ömür boyu kan inceltme ihtiyacı avantajı var (antikoagülasyon) kapak oluşturan kan pıhtıları önlemek için ilaç yüzeyler. aort kapak biyoprotezlerin ortalama yaşam beklentisi olan 10 -e doğru 15 yıl. Biyoprotezlerin hızla kalsifiye, dejenere ve genç hastalarda dar. Bu nedenle, biyoprotezlerin öncelikle üzerindeki hastalarda kullanılır 75 yaşında veya kan sulandırıcı alamaz hastalarda. Geçenlerde, insan Kadavradan aort kapak antikoagülan ilaç için ihtiyaç önlemek için genç hastalarda kullanılmaktadır. Ancak, insan aort greft durumu sınırlıdır; muhtemelen diğer biyoprotezlerin daha iyi olsa, uzun süreli dayanıklılık bilinmiyor. Yeni “Ross Prosedürü” aort pozisyonuna pulmoner kapak hareketli ve yerine bir kapak ile pulmoner kapak insan vericiden oluşuyor. aort pozisyonuna Bu prosedür pulmoner kapak uzun vadeli performansını değerlendirmek için yeterince uzun yapılmamıştır.

Mekanik protez ve son derece dayanıklı olduğu kanıtlanmış, geçen beklenebilir 20 -e doğru 40 yıl. Ancak, mekanik protez kapak tüm kan sulandırıcı ile ömür boyu antikoagülan warfarin gibi ihtiyaç (Coumadin) pıhtı oluşumunu önlemek için supap yüzeylerinde. Aksi, Bu vanalar uzaklaştırıldı kan pıhtısı beyne seyahat edebilir ve vücudun diğer bölgelerinde embolik inme veya embolik sorunlara neden. 1960'ların ilk kafesli-ball Starr-Edwards protez 1970'lerde ve 1980'lerin başında devirme disk Bjork-Shiley yerini. Bjork-Shiley valf kan akışı için daha büyük bir açılış sağlanan rağmen, valf ikinci nesil modeli ölümle sonuçlanabilecek potansiyel kırılma riski ortaya, ve artık mevcut değil de Amerika Birleşik Devletleri. Devrilir Döner disk Hall-Medtronic valf ve iki broşür (bileaflet) karbon St. Jude kapak Bugün yaygın mekanik protezleri kullanılır. Bu vanalar mükemmel akış özellikleri sağlar, ancak warfarin gibi kan sulandırıcı ile yaşam boyu antikoagülasyon gerektiren (CoumaCoumadinbolik komplikasyonları önlemek için.

Aort kapak alanı açılabilir veya bir balon kateter ile genişlemiş (balon valvüloplasti) hangi kalp kateterizasyon kadar aynı şekilde tanıtıldı. balon valvüloplasti ile, aort kapak alanı genellikle biraz daha artar. kritik aort darlığı olan hastalar bu nedenle bu prosedür ile geçici iyileşme yaşayabilirsiniz. Ne yazık ki, Bu vanalar altı üzerinden dar çoğu 18 aylık süre. Bu nedenle, kısa vadeli bir önlem geçici olarak aort kapak replasmanı için aday olmayan hastalarda belirtileri hafifletmek olarak balon valvüloplasti yararlıdır. acil kalp dışı cerrahi gerektiren hastalar, Bir kalça protezi gibi, ameliyat öncesi aort valvüloplasti yararlanabilir. Valvüloplasti kalp fonksiyonlarının ve non-kardiyak cerrahi hayatta kalma şansını artırır. Aortik valvüloplasti de kötü ventrikül kas çalışması ile yaşlı hastalarda aort kapak replasmanı için bir köprü olarak yararlı olabilir. Valvüloplasti geçici ventrikül kas fonksiyonunu artırabilir, ve böylece cerrahi sağkalımı. kim ventrikül fonksiyonlarında iyileşme ile valvüloplasti yanıt olanlar aort kapak replasmanı bile daha fazla yarar beklenebilir. Bu yüksek riskli yaşlı hastalarda aort valvüloplasti benzer bir ölüm var (5%) ve ciddi komplikasyon oranı (5%) cerrahi adayı olarak aort kapak replasmanı.