Tıp


Aort kapak darlığı

* Aort darlığı aort kapak darlığı, vücuda Kanı kalpten teslim engelleyen.

* Aort darlığı konjenital biküspit aort kapak neden olabilir, romatizmal ateş yaralı aort kapak, ve yaşlılarda aort kapağının giyiyor.

* Aort darlığı göğüs ağrısına neden olabilir, bayılma, ve kalp yetmezliği nefes darlığı ile karakterizedir.

* Ekokardiyografi ve kardiyak kateterizasyon teşhis ve değerlendirilmesi aort darlığı şiddeti önemli testlerdir.

* aort darlığı olan hastalar genellikle kan dolaşımına bakteri tanıtmak olabilir antibiyotikler herhangi bir prosedür önce verilir, dental işlemler ve ameliyatlar gibi.

* cerrahi kalp kapak replasmanı gerekebilir belirtiler aort darlığı olan hastalar.

doktor aort darlığı olan hastalarda ne bulabilirsiniz?

Karotis arterlerin beyin aortadan kan taşıyan ve boyun inceleyerek doktor tarafından hissedilebilir aort kapak en yakın arterler ve. önemli aort darlığı olan hastalarda gecikmiş bir yukarı doğru vuruş ve darlık şiddeti ile korele karotis nabız daha düşük yoğunluk var. Aort kapak darlığı yüksek sesli bir üfürüm sonucu sol ventrikül kasılma sırasında akan kanın önemli türbülansı neden. üfürüm ses yüksekliği değil, ancak, darlığın şiddeti ile korele. Hafif darlığı olan hastalar yüksek sesle mırıldanıyor olabilir, ciddi darlık ve kalp yetmezliği olan hastalarda bir üfürüm çok neden olacak kadar kan pompalamak olmayabilir süre.