Soru Sor...!

CEVAP » Genel

Ani bebek Ölümü sendromu nedir?

(1 post)
 1. cevapci
  Key Master


  Ani bebek ölümü sendromu (SIDS: Suden infant Death Syndrome), 1 yaşına kadar bebek­lik dönemindeki ölümlerin başlıca sebeplerin­den biridir. Genellikle beşik ölümü diye bilinir.
  Tipik olarak, oldukça sağlıklı olan bebek (çoğunlukla 2 ila 4 aylık bebekler) bir gece be­şiğe ya da yatağına konur ve ertesi sabah ölü olarak bulunur. Otopsi bile yapılsa bebeğin asıl ölüm nedeni belirlenemez ve anne ve babalar bebeklerinin trajik şekilde ölmesine neden ol­mak için ne yaptıklarını düşünerek suçluluk duygusuna itilir.
  Amerika Birleşik Devletleri’nde 500 doğum­dan yaklaşık finde ölüm nedeni SlDS’dır. Çeşitli etnik gruplar arasında ani bebek ölümü, Asya kökenli ve beyaz bebeklerde en düşük ve Amerikan Kızılderilileri ve siyah ırktan olan be­bekler arasında en yüksektir.
  SIDS nedeni ile ölen çocukların büyük ço­ğunluğu sağlıklı görünür, fakat sonradan çeşitli genetik çevresel ve sosyal faktörler bu sendromla birlikte ortaya çıkar.
  Bunlar arasında doğum esnasında düşük kilolu olmak, prematüre doğum, soğuk hava koşullan, annenin sigara ya da uyuşturucu tir­yakisi olmuş olması, SIDS nedeni ile daha önce bir başka bebeğini kaybetmiş olması veya bu­na benzer bir nedenle daha önceki bebeğinin ölmüş olması (yani bebeğin soluğu durmuş bu­lunması ve ölmeden önce suni solunum uygu­lanması) sayılabilir. SIDS benzeri olgular, SIDS ile ilgili olmadıklarını ifade etmek için akut de­recede yaşamsal tehdit oluşturan olaylar (ALTE: Acute Life-Theatening Events) olarak adlandırı­lır.
  Bu, SIDS nedeni ile ölen bebeklerin bu ka­tegorilerden birisine girmesini gerektirmez. Gerçekte, çoğu yüksek risk olarak düşünülmez. Dolayısıyla, yüksek riskli bebeklerin sıkı göze­tim altına alınması yoluyla SIDS nedenli ölüm­leri tamamiyie önlemek mümkün değildir.
  Her ne kadar SIDS için ortada tek bir neden yok ise de, araştırmacılar, çoğu bebekte bu sendromla ortaya en çok çıkan çeşitli fizyoloik anormallikler tespit etmişlerdir. Bunlar arasın­da merkezi sinir sistemi anormallikleri, anor­mal kalp atışları, adale gerginliği anormallikleri, otonom sinir sistemi kusurları ve uyku esna­sında anormal soluk kesilmeleri (apnea) sayıla­bilir. Belli bir ölüm nedeni olup olmadığını be­lirlemek için çoğunlukla otopsi çok yardımcı olacaktır.
  SIDS nedenli ölüm tehlikesi o kadar korku­tucudur ki, bugün çoğu anne babalar, bebek­lerinin kalp atışlarının ve soluk alıp verişinin evde denetim altına alınmasını talep etmek­tedirler. Genellikle böyle birşey tavsiye edil­mez. Bununla beraber, eğer bebek SIDS için yüksek riskli bir bebek ise böyle bir gözetim yapılabilir. Doktorunuz size ayrıntılı bilgi verecektir.

  10 years once