Soru Sor...!

CEVAP » Genel

Ateşli nöbetler (havale)!

(1 post)
  1. cevapci
    Key Master


    Havale (istemsiz kasılmalar), beyin sinir hücrelerinde anormal aktivite nedeniyle olu­şur. Tipik olarak havale geçiren bebek şuurunu kaybeder, kol ve bacakları kasılır. Birkaç saniye sonra, kol ve bacaklar ile yüz adaleleri ritmik olarak seğirmeye başlar.
    Çocukluk hummalarının çoğu ateş nöbetle­ri ile ilintilidir. Tipik olarak havale, 6yaşında olan, ateş nöbeti geçiren çocuklarda meydana gelir. Ateşin ağır ya da hafif olması ile havale arasında bir ilinti yoktur. Bazen ha­vale, bebeğin hasta olduğunu gösteren bir ilk belirtidir. Çocukların %4 ila 5′i en azından bir kez havale nedenle kasılma geçirir; % 50’sinde ise ilk nöbetten sonra herhangi bir gelişme ol­maz. Havale nöbetleri nisbeten kısadır-, genel­likle 5 dakikadan daha az sürer. Her ne kadar eskiden havale geçiren çocuğun beyninin zarar göreceği düşünülür ise de bu çok nadirdir. Ha­vale nöbetlerinde hastalığın nedeni, meydana gelen ateşten daha önemlidir, örneğin, menen­jit, basit bir havale nöbetinden çok daha ciddi bir hastalıktır

    10 years once