Soru Sor...!

CEVAP » Genel

Ateşsiz havale nedir?

(1 post)
  1. cevapci
    Key Master


    Bu tür bir havale ile ba-şetmenin kuralları, bebeği­nizin ateşini düşürmek dı­şında, ateşli havale ile aynı­dır.
    Bebeği hareket ettirme­yin ya da herhangi bir hare­keti kısıtlamayın. Her ne ka­dar bebeğin soluması bir an durabilir ise de, suni solunu­ma başlamayın; bebek ken­diliğinden soluk alıp verme­ye başlayacaktır. Çoğu in­san, havale geçiren bir insa­nın havalenin en ateşli anın­da dilini yutabileceğin! ya da ısırabileceğini düşünerek endişelenirler. Her ne kadar bazen çocuk dilini ısırırsa da, dilini yutamaz ya da başka ciddi bir incinme meydana gelmez. Bebeğin ağzına elinizi ya da başka bir nesne sokmayınız.

    10 years once