Soru Sor...!

CEVAP » Genel

Bebeklerin normal davranış gelişimi nedir?

(1 post)
 1. cevapci
  Key Master


  1 Yaşında
  1 yaşındaki çocuğunuz istediğinizde size bir oyuncak verebilecektir. Çocuk, hareketlerinizi anlayabilir, emirlerinize uyar ve kendi ismine tepki gösterir, çocuğunuz ağlamaktan başka şekilde ihtiyaçlarını belli etmeyi öğrenmiştir.
  Çocuk biraz “yapmacık” olup bir izleyici ol­duğunda hiç mutlu değildir. Çocuğunuz şarkı söyler, oyun oynar ve sizden saklanmayı se­ver. Yine de annesi ya da babasının gözönün-de olmasını ister. Hâlâ yabancılardan korkma­sına rağmen yeni yürümeye başlayan çocuğu­nuz ara sıra bir bebek bakıcısı olmasına alışır. Her bir ebeveyne kendiliğinden sarılır veya öper ya da istendiğinde oyuncaklara veya di­ğer nesnelere şefkat gösterir.
  1 yaşındaki bir çocuk küçük nesneleri bir kabın içine atmak, onları dışarıya dökmek ve sonra tekrar geriye koymaktan hoşlanır, o, nesneleri diğerleriyle birleştirmek çabasıyla bir şeyler yapmanın yeni yollarım keşfeder, sak­lanmış bir oyuncağı yeniden bulur ve “yukarı” ile “aşağı” kavramlarını anlamaya başlar.
  1 yaşındaki çocuğunuz muhtemelen kendi­sini doyurmakta ısrar eder, küçük bir yardımla bir fincanı tutabilir, bir kaşığı kullanmaya çalışır ve giydirilirken işbirliği yapar.
  2 Yaşında
  2 yaşındaki çocuk hükmetmeyi sevebilir. Ender olarak başkalarının dileklerini kendisi­ninkinden üstün tutabilmesine rağmen henüz paylaşmayı öğrenmemiştir. Kelimeler ve test­ler kullanarak başkalarına duygularını, arzuları­nı ve ilgilerini bildirebilir.
  Bu zamana kadar çoğu çocuklar 50 ya da daha fazla bir kelime dağarcığına sahiptirler, anak daha çok anlarlar. 2 yaşındaki çocuğunuz her şeyin bir ismi olduğunu keşfetmeye başlar, “burnunu göster” veya “kitaptaki bir köpeği göster” gibi komutlara cevap verir ve evdeki nesneleri yerleştirebilir. Bu yaştaki çocuk tele­vizyon seyretmekten hoşlanır ve bazı çizgi film karakterlerini tanıyabilir.
  İkinci doğum gününe kadar, çocukların ço­ğu daha çok negatif olurlar. Gittikçe daha fazla saldırgan olmaya başlarlar ve saldırganlıklarını diğer kardeşlerine ya da oyun arkadaşlarına gösterirler, oyuncaklarına daha fazla sahip çı­kar ve daha bağımsız muhtemelen ebeveynle­rinin davranış ve otoritesine karşı koyarlar.
  Oyunda 2 yaşındaki çocuk ebeveynlerinin davranışlarını mimiklerle gösterip, daha ileri yaştaki çocuklarla yaşıtlarından daha iyi oynar ve taklit etmeye başlar.
  2 yaşındaki çocuk her şeyi yardım olmaksı­zın yapmak ister. Çocukların çoğu 2 yaşında eğitilmiş olmamakla birlikte tuvalet ihtiyaçları­nı sözcüklerle ifade edebilir.
  3 Yaşında
  3 yaşındaki bir çocuk ebeveynlerini delice sever ve onlar gibi olmak ister. 2 yaşının düş­manlık ve negatif davranışının çoğu arka plana itilir.
  2 yaşındaki bir çocuk temizlik yaptığınız zaman temizlik bezini alır, fakat ilgi bez üzerin­dedir. Halbuki bu taklit davranışını yapan 3 ya­şındaki bir çocuk gerçekten sizin gibi olmak is­tiyordur. Doktora gittikten sonra, 3 yaşındaki çocuğunuz “doktorculuk” oyuncağını alır ve hasta oyuncak ayısını ilgilenirler ve karşılıklı etkileşime başlarlar. Yi­ne yan yana (paralel) oyun hâlâ yaygındır.
  3 yaşındaki çocuk bir konuşmayı sürdüre­bilir ve nispeten karmaşık cümleler kullanır. Birçok çocuk çeşitli sayıları ve harfleri tanıyabi­lir.
  Bu yaştaki çocukların çoğu, çoğunlukla kor­kular nedeniyle uyku sorunları geliştirirler.
  3 yaşındaki birçok çocuk, tuvalet eğitimli olup giyinmelerine yardımcı olabilirler.
  4 Yaşında
  4 yaşındakiler aynı anda birçok çocukla oy­nayabilen aşın sosyal yaratıklardır. 4 yaşındaki bir çocuğun canlı bir hayal gücü olup sık oyna­nan inandırma oyunu bunu yansıtır.
  3 yaşındakiler oldukça uzlaşmacı eğilimlere sahipken, 4 yaşındaki çocuklar iddialı, kendini beğenmiş ve gürültücüdürler.
  4 yaşındaki bir çocuk masal anlatabilir. Dil hakkında düşünme yeteneğine sahip olup ko­nuşması yabancılar tarafından bile anlaşılabilir. Bu yaştaki bir çocuk doğru olarak dört tane parayı sayabilir, üç tekerlekli bisiklete binebilir, sıra almayı ve kurallar izlemeyi gerektiren oyunlar oynar, bir çarpı ya da kareyi kopya edebilir ve baş hariç insan resmini dört ana bö­lüm halinde çizebilir. Bu yaştaki bazı çocuklar alfabenin harflerini yazmaya başlarlar.
  5 Yaşında
  4 yaşından daha çok olmak üzere, 5 yaşın­daki bir çocuk diğer çocukların kendi etrafında olmasından zevk alır. Bir arkadaşla mı, yoksa ebeveynlerle mi bir şey yapmak seçeneği ve­rildiğinde 5 yaşındaki çocuk genellikle birincisi­ni seçer.
  5 yaşındaki çocuk yalnız giyinebilir, bazı düğmeleri ilikler ve belki ayakkabılarını bile bağlar, çocuk muhtemelen ne giyeceğini seç­mek ister. 5 yaşındaki bir çocuk, kızlar ve er­kekler arasındaki farkların aşırı derecede bilin­cindedir. Bu yaştaki çocuklar çoğunlukla evlen­meyi planladıkları kız ya da erkek arkadaşları olduğunu iddia ederler. 5 yaşındaki birçok ço­cuk bir ya da iki yıllık anaokuluna giderler. Ba­zıları ise bu yaşta okula başlamazlar. Çocuğun ne kadar teşvik ve gösterimin etkisinde kaldı­ğına bağlı olarak 5 yaşındaki bir çocuğun oku­maya ve yazmaya başlaması ve hatta bazı ba­sit aritmetik becerilerine sahip olması olağan­dır.

  9 years once