Soru Sor...!

CEVAP » Genel

Çocuklarda kardeş sorunları nedir?

(1 post)
 1. cevapci
  Key Master


  Kardeş Sorunları
  Çocuklar arasındaki sürekli ağız kavgası ka­dar hiçbir şey ebeveynin sinirlerini bozamaz.
  Kardeşler arasındaki sorunlar, yeni yürü­meye başlayan çocukla yeni doğmuş bebek arasındaki rekabet, fiziksel saldırganlıktan bit­meyen çatışmaya kadar uzanır.
  Bu kavgalar, sakin ebeveynleri bile sadece bir çocuk yetiştirmeyi dilemelerine yol açmasına rağmen, kardeşler arasındaki kavga ve re­kabetin normal olduğunu bilmelisiniz. Ara sıra çocuklarınız düşman kamplarında yaşıyorlarmış gibi görünseler de, diğer günler iyi arkadaş olabilirler.
  Aşağıdaki paragraflar kardeşler arasındaki bazı yaygın sorunları tanımlamakta ve birlikte yaşamalarını kolaylaştırabilecek öneriler sun­maktadır.
  Kardeşlerin Rekabeti
  çocuklar her yaşta bir kardeşi kıskanabilir­ler. Kardeşlerin rekabetinin en yaygın durum­larından birisi, büyük kardeşin ailedeki yeni bebeğe karşı duyduğu kıskançlıktır. Bu rekabe­tin en çok görüldüğü yaş 12 ile 36 ay arasıdır.
  Yeni kardeşleri kıskanan bir çocuk tipik olarak dikkat çekmek ister, bebeğe karşı sal­dırganlık gösterebilir ve çoğu zaman geriler (örneğin yeniden parmak emmeye başlar ya da tuvalet eğitimi oduğu halde bebek bezi giy­mek ister).
  Bu doğal duyguları bütünüyle yok edeme­mekle birlikte, hamilelik süresince bebek hak­kında konuşarak, çocuğun yeni bebeğe hazır­lanmasına yardım edersiniz. Hiç olmazsa her gün çocuğunuza telefon ediniz ve hastanede olduğunuzu söyleyiniz. Tercihen, çocuğunuza ziyaret etrre ve yeni kardeşiyle buluşma olanağını verin.
  Eve vardığınızda, bebeği başkasına verin ve büyük çocuğunuzla yalnız olarak vakit geçirin.
  Kavga
  Çocuklara birbirlerine tekme, yumruk at­mayacakları ve ıslamayacakları öğretilmelidir. Çocuklarınız fiziksel olarak kavga ettiklerinde onları ayrı odalara gönderiniz.
  Çatışmalar
  Çocukların kendi tartışmalarını kendilerinin çözmeleri gereğini açıklığa kavuşturunuz. Ar­dından, onlar tartışırken, başka bir odaya git­meniz gerekse bile görmezlikten gelmeye çalı­sınız. Tartışma dışında kalmaya çalışınız. Onu size getirseler, sorunu acılaştırmalarına yar­dım ediniz, ancak bırakınız onlar bir çözüm bulsunlar. Tartışmayı çözdüklerinde onları övü­nüz. Kayırmacılıktan sakınınız.
  Oyuncakların Paylaşılmasını
  Reddetme
  Bazı 3 yaşındaki çocuklar oyuncakları pay­laşır, ancak çoğu aylar sonrasına kadar paylaş­maya başlamazlar, çocuğunuzu bir kardeşiyle paylaştırmazsınız. Paylaşmayı reddettiği için çocuğunuzu cezalandırmayınız. Bununla bera­ber paylaşmayı teşvik edin ve bu gerçekleşti­ğinde çocuğunuzu övün.
  Aynı psikolojiyle birçok küçük çocuk sık sık civarda oynayan kardeşinden oyuncakları kaçı­rır. Bu meydana geldiğinde oyuncağı çocuktan alın ve onu evelce kullanmakta olana geri ve­rin. Çocuğu kullanmak için oyuncakları istediği ve istendiğinde onu geri verdiği için övünüz.
  Parmak Emme
  Parmak emme bebeklerde yaygındır. Be­beklerin sadece yüzde 6’sı ilk doğum günün­den sonrasında bu alışkanlığı sürdürür. Sadece yüzde 3′ü ise ikinci doğum gününden sonra da bunu devam ettirir.
  Parmak emenlerin çoğu 4 yaşına geldikle­rinde, konunun ebeveyn ve çocuk arasında bir iktidar mücadelesi ya da derin bir şekilde müz­min bir alışkanlık haline gelmesi dışında bu uy­gulamayı bırakırlar.
  Parmak emme ciddi bir sorun değildir. Ne var ki, çocuğun bebeksi bir görünüm almasına neden olur. Asla cezalandır­mayın, hor görmeyin ya da elini çekip ağzın­dan çıkarmayın. Bu yöntemler sorunu daha da kötüleştirir.
  Yaşça büyük okul öncesi çocukta, gurura başvurabilirsiniz. Çocuğunuza dişlerinin nasıl dışarıya doğru eğildiğini ve parmağın kırışmış derisini gösteriniz. Çocuğunuzu bu hareketi ya­parken yakalarsanız tatlılıkla hatırlatınız. Par­mağını emmediğini gördüğünüzde bol bol övü­nüz.

  10 years once