Soru Sor...!

CEVAP » Genel

Çocuklarda Öğrenme sorunları nelerdir?

(1 post)
 1. cevapci
  Key Master


  Konuşma, duyma ve görüntü sorunları bir çocuğun öğrenme yeteneğini etkileyebilir. Bunların çoğu başarıyla tedavi edilebilir ya da en azından şiddeti azaltılabilir. Çoğu kez anah­tar faktör erken teşhistir. Okul öncesi yıllarda keşfedilen duyusal bir sorun çoğu zaman çocu­ğun entellektüel gelişimi üzerinde onarılmaz etkiler yapmadan Önce çözülebilir.Bundan dolayı küçük bir çocuğun periyodik muayenelerinin görme ve duyma testleri içer­mesi önemlidir. Göz sorunlarıyla ilgili bir geç­mişi ya da belirtisi olmayan çocuklar bile 4 ya­şına kadar bir göz doktoruna gitmeliler.
  Aşağıda öğrenme sorunlarına neden olabi­lecek bazı duyusal kusurlar açıklanmıştır.
  İşitme Düzensizlikleri;
  Konuşmayı ve dili geliştirmek için bir kişi­nin duyması zorunludur. Bu nedenle çocukluğu süresince görülen hafif bir işitme kaybı veya bir kulakta işitme kaybı çocuğun dili kazanma­sında negatif bir etki yapabilir. İşitme güçlüğü arttıkça öğrenme sorunu büyümektedir.
  5 yaşından küçük çocukların % 4′ünün her iki kulağında da işitme güçlüğü olduğu ve % 10 kadarının da tek kulakta işitme güçlüğü oldu­ğu tahmin ediliyor.
  İşitme kaybının dört türü küçük çocuklarda bulunmaktadır. İletken işitme kaybı sesi dış kulaktan iç kulağa kadar ileten sistemdeki ak­saklıklara bağlıdır. Sensorinöral işitme kaybı ise kulak salyangozuna ait kıl hücrelerinin ya da işitme sinirinin anormalliklerinin bir sonucudur. Karışık işitme kaybı, hem bir iletken ve hem de bir duyu siniri işitme kaybı olduğunda mey­dana gelir. Merkezi işitsel düzensizlikleri, mer­kezi sinir sistemindeki işitme merkezinin bir fonksiyonsuzluğunun sonucudur.
  Çocuğunuz tamamiyle sağır olarak doğ­muşsa sorun yaşamın ilk altı ayında şüphe uyandırabilir. Sağırlık tek taraflı ise muhteme­len çocuğunuz 12 ile 24 aylık olana kadar teş­his edilemez. Bu noktada çocuğunuz öğrenme yeteneğinin kapsamı kaybın şiddeti ve etkilenen frekansların alanına bağlıdır. Üste­lik çocuk dili gelişiminin, öğrenme ve gelecek­teki eğitim başarılarının sonucu kaybın mey­dana geldiği yaşa ve sorunun ne kadar çabuk keşfedildğine ve tedavinin başladığına bağlıdır.
  Bazı işitme kayıpları ilaçla tedavi edilebilir. Diğerleri cerrahi uygulamayla tedavi edilebilir. Bir işitme desteği çocuğun duyduklarını yük­seltir ve bu çocuğun normal olarak işlev gör­mesini sağlayan tek, en önemli araç sayılmak­tadır.
  Özel eğitimin belirli formu özellikle işitme kaybının ılımlı olduğu zaman bile, genellikle gereklidir. Eğer kayıp az ise konuşma ve dil te­rapisiyle sınırlanabilir. Daha ağır durumlarda, çocuğunuzun okul hayatı boyunca özel eğitim programları gerekebilir.
  Son olarak işitme kaybı olan bir çocuğun ebeveyni çocuğun gelecekteki akademik başa­rısının önemli bir unsuru olduğunu bilmelisiniz. Çocuğunu2un duyduklarını nasıl en fazlalaştın-labileceğini öğrenmeye gereksiniminiz vardır. Başkalarının dudak hareketlerinden anlam çı­karma ve işaret dili gibi teknikler yardımcı ola­bilir. Böyle teknikleri öğrenmek için bir kurs bulabilirsiniz.

  10 years once