Soru Sor...!

CEVAP » Genel

EKSEN EĞİKLİĞİ VE SONUÇLARI - Dünya

(1 post)
 1. ece


  (Ekvator düzlemi ile ekliptik arasında 23°27' , yer ekseni ile ekliptik arasında 66°33' açı olması)

  Dönenceler meydana gelir. Dönence: kuzey ve güney yarım kürelerde güneş ışınlarının en son dik geldiği noktalara denir.

  Matematik iklim kuşakları oluşur.

  Güneş ışınlarının düşme açısı yıl boyunca değişir. Güneş ışınları yıl içinde dönencelere birer kez, dönenceler arasına da ikişer kez dik açıyla düşerler. Dönenceler dışında hiçbir yere güneş ışınları dik olarak düşmez.

  Mevsimler oluşur. Dört mevsimin tek yaşandığı kuşak ılıman kuşaktır. Sebebi: güneş ışınlarının düşme açısında yıl boyunca değişikliğin fazla olmasıdır.

  Aynı tarihlerde kuzey ve güney yarımkürelerde farklı mevsim yaşanması.

  Gece gündüz uzunluğunun sürekli değişmesi.

  Güneşin doğuş ve batış konumu ile saatinin değişmesi.

  Muson rüzgarlarının oluşması.

  Aydınlanma dairesinin sürekli değişmesi.

  Kutup bölgelerinde 24 saatten uzun gece ve gündüzlerin oluşması. Örnek: Kutup noktalarında 6 ay gündüz, 6 ay gece yaşanması.

  *** Dönence ve matematik iklim kuşaklarının oluşmasında sadece eksen eğikliği etkilidir. Diğerlerinin oluşmasında eksen eğikliği ile birlikte yıllık hareketin de etkisi vardır.

  8 years once