Soru Sor...!

CEVAP » Genel

ELEKTRİKLİ Arabalar vasıtalar nelerdir?

(1 post)
 1. aysun


  Elektrik
  enerjisiyle çalışan vâsıtalar. Patlamalı motorlarla çalışan vâsıtalara göre bâzı avantajları olan elektrikli
  vâsıtalar pekçok sahada yaygın olarak kullanılmaktadır. Modern patlamalı motorlarda bile yakıt
  enerjisinin büyük bir kısmı egzoz gazları ve radyatör vasıtasıyla atmosfere atılmaktadır. Aynı zamanda
  egzoz gazlarının yol açtığı hava kirliliği büyük şehirleri büyük ölçüde tehdid etmektedir. Bu yüzden
  elektrik motorlarıyla çalışan vâsıtalar, hava kirliliği gibi bir tehlikeden uzak ve gürültüsüz çalışan bir
  vâsıta olarak tercih edilebilir. İvmelenme kâbiliyeti, yâni âni hız kazanabilmesi, hatta iniş yollarda
  vâsıtayı tahrik eden motorun jeneratör olarak çalışarak enerji kaynağını beslemesi, elektrikli vâsıtaların
  diğer faydalarındandır. Bunlara rağmen motoru besleyen akümülatörlerin hacim ve ağırlık olarak çok
  büyük olması akümülatör ömrünün az, fiyatının fazla olması ve bu vâsıtanın fazla sürat yapamaması,
  mahzurlarıdır. Saatte 80 km hızla giden bir elektrikli vâsıtanın menzili 110 km olmakta ve motoru
  besleyen bataryanın dolması için bir gece gerekmektedir. Kalkıştaki âni hareketler, elektronik kontrol
  sistemleriyle yumuşak hâle getirilse de elektrikli vâsıtalar programlı işler için uygun olup, âni isteklere
  cevap verebilmesi bakımından pek elverişli değildir. Fakat enerji kaybının önlenmesi bakımından diğer
  vâsıtalara göre çok üstündür.
  1900’lerde Avrupa’da tutulmaya başlayan elektrikli vâsıtalar, içten yanmalı motorların gelişmesiyle
  yerini bunlara bırakmıştır. Günümüzde havâî hatlarla beslenen doğru veya alternatif akımla çalışan
  elektrikli trenler, otobüsler mevcuttur. Hatsız elektrikli otomobil, kamyon, otobüs için çalışmalar devâm
  etmektedir. Hatta 60 km/saat’a yakın hızla çalışabilen 50 kişilik otobüsler yapılmıştır. Elektrikli
  otomobillerde hız 60 km/saat, menzil 150 kilometreyi geçmiş durumdadır.
  Akümülatörün pahalı olması, hızın düşük olması, dolma zamânının hayli yüksek olması gibi
  problemleri ortadan kaldırmak için dizel elektrikli vâsıtalar yapma yoluna gidilmiştir. İlk dizel elektrikli
  lokomotif Ford şirketi tarafından yapıldı. Bu lokomotifte bir dizel jeneratör grubu, elektrik motorunu
  besleyen akümülatörleri devamlı doldurmaktadır. İnişlerde ise motor ters çalışıp akümülatörü
  beslemektedir.

  10 years once