Soru Sor...!

CEVAP » Genel

Filarya hastalıkları nelerdir?

(1 post)
 1. cevapci
  Key Master


  FİLARYA HASTALIKLARI
  Filarya hastalıkları., insan bedenine Filarya ailesinden ipsilerin (nematod) girmesinin sonucudurlar. Bunların insana bulaşması,, ara konak ödevi gören taşıyıcı sivrisinekler aracılığıyla olur. Filarya hastalıkları, nedenleri ve gösterdikleri klinik tablolar bakımından birbirlerinden farklıdırlar:
  — lenf sistemine yerleşen filarya hastalığı: Hastalığa Wuchereria bancrofti ve «Wuchereria malayi (Brügia malayi) adlı ipsiler neden olur; geleceği tehlikelidir;
  — deriye yerleşen filarya hastalıkları; İyicil bir hastalık olan afrika gözsolucanı hastalığı (loai-asis), Onchocerca volvulus adlı ipsinin neden olduğu ve ihtilatları sonucunda körlüğe yolaçan onkoserka hastalığı, iyicil bir hastalık olan medine solucanı hastalığı,,başlıca tipleridir.

  LENF SİSTEMİNE YERLEŞEN FİLARYA HASTALIĞI

  Özellikle lenf sisteminde yerleşerek hastalığa yolaçan V/uchereria bancrofti, tropikal bölgelere özgü bir asalaktır. Asya’da Çin, Japonya, Tayland, Vietnam, Malezya ve Seylan’da yaygın olarak görülür. Afrika’da tropikal kesimin doğu kıyısından, batı kıyısına kadar yayılır. Ayrıca Madagaskar, Komor, Reunion ve Mauritius adalarında da raslanır. Amerika’da ise Orta Amerika’da, Guyanalar’da ve Antil adalarında yaygındır. Brugia malayi adlı öteki hastalık etkeniyse, Malezya, Kore ve Çin’de görülür.
  Erişkin filaryalar 4-10 sm uzunluğunda, 100 mikron genişliğinde yuvarlak, beyaz kurtlardır.
  Asalak, insanda lenf yollarına yerleşir. Dişilerin doğurdukları «mikrofilarya» adı verilen kurtçuklar, sürekli olarak lenf yollarında, dönem dönem de kanda dolaşırlar. Gerçekten, geceleri saat 21-24 arasında kanda bulundukları saptanmıştır.

  Bulaşma biçimi

  Hastalığın bulaşmasına neden olan taşıyıcı böcekler, çeşitli türlerde sivrisineklerdir (culex, aedes). Dişi sivrisinek, hasta bir kişiden kan emerken mik-rofilaryaları da hortumuna çeker. Bu mikrofilaryalar, sivrisineğin bedeninde tam bir çevrim tamamlar ve hortumuna gelerek hastalık bulaştırıcı olurlar. Mikrofilaryalar deride, gene sivrisineğin açtığı sokma deliğinden organizmaya girerek, lenf sistemine ulaşır ve orda gelişip erişkin hale geçerler.

  Klinik belirtiler

  Klinik belirtiler iki türdür:
  — erken dönemde ve ivegen;
  — geç dönemde ve süreğen.

  İvegen biçimler

  Yerel salgın görülen bir ülkede oturan bir kişide, 3 aydan kısa bir sürede ortaya çıkarlar.
  İvegen lenf yolları iltihabı .
  Lenf damarlarının (özellikle alt üyelerdeki damarlar) iltihaplanmasıdır. Bazen, lenf yolları iltihaplarından önce, ateş ve baş ağrısı gibi yan belirtiler görülebilir. Bakteri kökenli lenf yolları iltihaplarının tersine, bu iltihaplar, üyenin kökünden uç bölümlerine doğru yayılırlar.
  İvegen lenf düğümü iltihapları
  Lenf düğümleri iltihapları, çoğunlukla lenf yolları iltihaplarını izlerler.

  İvegen üreme organları iltihabı

  Yerel salgın bölgelerinde çok sık raslanır; er-bezi torbasının iltihaplanması sözkonusudur.
  * Hastalık çok ağrı vericidir; zaman zaman tekrar eder. Salgın bölgesinden ayrılmak, hastalığın iyileşmeden sonra izler bırakmasını önler.

  Ateşli filarya

  Yerleşimleri belli olmayan nöbetler biçiminde görülür. Bu ateş nöbetlerinin, derin lenf yolları iltihaplarının sonucu olduğu sanılmaktadır.

  Süreğen biçimler

  Tekrarlayan ivegen biçimleri izlerler; ama her zaman görülmezler.
  Lenf damarları varisleri
  Lenf damarlarındaki iltihaplanma ve tıkanmalar sonucunda ortaya çıkar, yüzeysel ya da derin olabilirler. Genellikle normal bir evrim gösterir, ama bazen deride, göğüste ya da boşaltım yollarında yırtılarak, akciğer zarında lenf sıvısı toplanmasına (şilotoraks) ya da lenf işemeye (şilüri) neden olabilirler.
  Lenf düğümlerinin varisimsi şişmeleri
  Bir lenf düğümünün boyutlarının büyümesidir. Ağrıya yolaçmaz; lenf düğümü oldukça büyüyebilir.
  Süreğen hidrosel
  Erbezleri çevresinde sıvı (lenfle karışık olabilir) birikmesidir.
  Bu ihtilat da, genişlemiş lenf damarlarının yırtılarak erbezi kılıfı içine açılmasına bağlıdır.

  Fil hastalığı

  Lenf yollarının süreğen iltihabı ve tıkanıklığı sonucu, derinin kalmlaşmasıyla birlikte alt üyede, erbezi torbasında, ender olarak memelerde (kadınlarda) ya da dış üreme organında (kamış, kadında büyükdudaklar) anormal bir büyüme görülmesidir.

  Teşhis

  Bir yerel salgın bölgesindeki hastalardaki, süreğen belirtiler kolayca teşhisi sağlar.
  Biyolojik incelemelerde, filarya hastalığının başlangıcında, hastada bir eyozinofil artışı saptanır. Teşhis, kanda (gece saat 21-24 arasında) ya da sidikte mikrofilaryalar bulunmasıyla doğrulanır.

  Tedavi

  Dietilkarbamazinle 10 günlük bir tedavi uygulanır. İlaç, ağız yolundan ve her seferinde dozu biraz artırılarak verilir. Mikrofilaryaların yıkımı sonucu ortaya çıkabilecek ihtilatları önlemek için, ağrı kesici ilaçlar verilmesi yararlı olur.
  Süreğen biçimlerde, tek tedavi ameliyattır.
  Korunma
  Hastaların tedavisi ve ara konak olan sivrisineklerle savaşma, alınması gereken başlıca koruyucu önlemlerdir. Toplum, hastalığın bulaşma yolları ve tehlikesi konusunda uyarılmalıdır.

  10 years once