Soru Sor...!

CEVAP » Genel

İnsanların bir kısmı beyinlerinin sol, bir kısmı sağ tarafını mı kullanıyor, bu

(1 post)
  1. aysun


    İnsanların bir çoğu beyninin sol tarafını kullanmaktadırlar. Beynin sağ tarafı ritm, hayal kurma, renkler, boyut, hacim, müzik gibi fonksiyonları yapar. Sol tarafı ise ; konuşma ,matematiksel işlemler, diziler, sayılar ve analiz gibi konularda üstündür.

    Okuldaki eğitim düzeni, beyinin sadece sol tarafını geliştiren matematik, fen bilgisi, türkçe gibi derslere önem verirken beyinin sağ tarafını geliştiren resim, müzik, el sanatı gibi derslere pek fazla önem vermez. Bunun için sol beyin daha fazla kullanılır. Halbuki; tarihte başarılı olan insanlara baktığımız zaman bu kişiler bilerek veya bilmeyerek sağ ve sol beyinlerini geliştiren insanlar olduğunu görürüz. Sağ beynin; duyguların ve hayallerin etkisinde olduğu ve bütünsel öğrendiği bu yüzden bilgileri sırayla işleyen sol lobun aksine daha hızlı ve etkili öğrendiği anlaşılmıştır.

    9 years once