Soru Sor...!

CEVAP » Genel

Kardeş ve akran ilişkilerinde zorluklar nelerdir? Çocuk

(1 post)
 1. cevapci
  Key Master


  Diğer çocukların etkisi yetişkinlerin etkisiy­le yarışabilir hatta geçebilir. Bunun bir sebebi çocukların eşit statüde birlikte oyunlar oyna­malarıdır. Birbirlerini anlamaları kolaydır. Diğer bir çocuğun perspektifi genellikle, çocuğun ebeveynlerinden işitmeye aışık olduğu güçlü bilgeliğe alternatif teşkil eder.
  Çelişkili davranışlar da ortaya çıkabilir. Aile içersindeki ebeveyn ve kardeşler, okuldaki öğ­retmen ve akranlardan daha farklı yaklaşımlar geliştirebilirler. Bu çelişki, yetişkinler ve diğer çocuklar da dahi! olmak üzere karşılaştıkları herkes tarafından seçilmek ve kabul edilmek isteyen okul çağı çocuklarında sorunlara yol açabilir. Bununla beraber kardeş ve akran normları yetişkinlehnkiyle çeliştiğinde okul ça­ğındaki çocuklar akran ve kardeşlerini izleme­ye daha eğilimlidirler.
  Aileden doğrudan bir yardım olmaksızın pek çok çocuğun başetmek zorunda oldukları ilk toplumsal dünya ilkokuldur. Okul çağındaki çocuklar akran grubunun bir parçası oldukla­rında, popülerlik ve liderlik gibi yeni toplumsal çizgiler onlar için önem kazanmaktadır. Çünkü bu yaştaki çocuklar popüler olmak isterler. Grubun bir köşesine itilmemek gibi bir istekleri de vardı.
  Akranlara ek olarak erkek ve kız kardeşler de rakip olabilir. Kardeşler arasındaki rekabet belirli bir dereceye dek normaldir ve bu da, onların diğer insanlarla nasıl iletişime geçmele­ri gerektiğini öğrenmelerine yardımcı olur. Eğer çocuklarınız birbirleriyle rekabet ediyor ve çe­kişiyorsa esasen endişeye gerek yoktur. Arala­rındaki farklılığa karşın çoğu büyük kardeş, da­ha küçüklerin eğitimine ve toplumsallaşmasına oldukça katkıda bulunmakta ve desteklemek­tedir. Genelde aşırı rekabet okul çağı bitiminde bir yakınlığa yol açmaktadır.
  Bununla beraber, kardeşler arasındaki uyumsuzluk bazen çok belirgindir. Eğer böy­leyse, sorunun nasıl başladığını belirlemek ve bu sorunun nasıl çözüme bağlanacağını tanım­layabilecek bir danışman isteyebilirsiniz. Kar­deş düşmanlığının temelinde yatan neden, an­ne ya da babanın yeniden bir evlilik durumu gibi bir aile problemi de olabilir. Bunu kavra­madan ebeveynler çocuğa öyle bir rol yükle­yebilirler ki bu rol anne ie baba arasındaki bir çelişkiye itecek ve diğer kardeşler de sempati­lerine göre tepki vereceklerdir.Okul çağının gelmesiyle çoğu çocuk, gün­lük hayatta doğrudan deneyimledikleri somut şeyler hakkında mantıklı olarak düşünebilecek hale gelmişlerdir. 6 ve 12 yaşlan arasında ço­cukların düşünme ve hatırlama şekilleri çok daha derinleşir. Bilgi parçalarını sınıflandırmada daha iyileşirler ve hafızaları gelişir. Geliştirilen hafıza, çocuklar daha çok karmaşık problemle­ri çözerken, birbiriyle ilişkili çeşitli fikirleri akıl­da tutmalarını sağlar.
  Okul çağı boyunca pek çok çocuk, diğer in­sanların sahip olduğu perspektifleri hesaba katma yeteneklerini de geliştirir. Kendi yakla­şımlarını diğerlerinin bakış açısına ayarlamayı öğrenirler ve herkesin kendi bilgi ve ilgi alanla­rını paylaşmadığını algılarlar, ilk defa şunu an­larlar ki; anne ve babaları hayatta vakitlerini ayırabilecek diğer şeylere sahiptirler. Bunun kavranması ebeveynlerin sahip olduğu ikna gücünü azaltmaktadır. Oku! çağı çocukları ek­**** bilgi kaynaklarından çıkarımlarda buun-makta ustalaşırlar. Aynı zamanda iki farklı an­cak birbiriyle ilişkili anlamı nasıl koordine et­mek gerektiğini öğrenirler ki bu şakaları, me­cazları ve belirli bazı gramatik kuralları anla­mada çok önemli bir unsurdur.

  8 years once