Soru Sor...!

CEVAP » Genel

Negativizm nedir?

(1 post)
 1. cevapci
  Key Master


  18 ay ile 3 yaş arasında çocuklar “hayırın en sevdikleri kelime olduğu bir dönem geçirir­ler. Sizin çocuğa ne söylediğiniz önemli değildir. Çoğu zaman alacağınız yanıt vurgulu bir “hayır”dır.Küçük kızınıza “banyo küvetinde kalmak ister misin?” diye sorduğunuzda “hayır” cevabı­nı verir. “Peki o halde banyo küvetinden çık­mak ister misin?” “Hayır.”
  Çocuğunuz sizi kasten kızdırmaya çalışıyor gibi görünse de öyle değildir. Bu sadece ba­ğımsızlığa giden uzun yolun bir adım öncesidir.Kimi zaman gelişimin güç bir aşaması olan bu dönemi geçirmek çok sabır ve iyi bir mizah anlayışı gerektirir. Negativizmin arasındaki bir çocuğun ebeveyni iseniz, her ebeveynin bu dönemden geçtiğini unutmayınız.
  Aşağıda bu yolu daha az sarsıntılı geçmeni­ze yardımcı olabilecek bazı öneriler verilmiştir.
  1. Çocuğunuzun negativizmini çok ciddiye al­mayınız.
  2. Çocuğunuzu “hayır” dedi diye cezalandırma­yınız.
  3. Çocuğunuza seçenekler veriniz.”Kırmızı pan­tolonu mu yoksa yeşil pantolonu mu giy­mek istersin?” Kabul edilebilir seçeneklerden birisini ona seçtirmek çocuğunuza bir özgür­lük ve denetim duygusu verecek, daha bü­yük olasılıkla onu işbirliğine yöneltecektir. (Sadece tek cevabı olduğunda soru sorarken dikkatli ounuz).Örneğin, çocuğunuza eğer oturmasını istemiyorsanız yatma zamanı, yatmak ile oturmak arasında bir seçenek sunmayınız.
  4. Çocuğunuza faaliyetler arasında bir geçiş sü­resi veriniz. Örneğin, eğer çocuğunuz eğleni­yor, ancak oyun alanının terkedilmesi gere­kiyorsa ona yeterli süreyi verin.
  5. Kuralları kolaylaştırınız. Bu yaştaki çocukların ev kurallarından oluşan uzun bir listeyi izle­meleri olası değildir, çocuğunuzun tabağındaki bütün havuçları yemesinin gerekip ge­rekmediği gibi önemsiz konuları tartışmak­tan kaçınınız. Çocuğunuzla günlük karşılıklı etkileşimlerinizin negatife değil, pozitife yö­nelik bir ağırlık taşıdığından emin olunuz.
  6. “Hayır” demekten kaçınınız. Çocuğunuzun si­zi, taklit edebileceği bir kişi olarak, uzlaşılabilir bir kimse olarak görmesini istersiniz.

  10 years once