Soru Sor...!

CEVAP » Genel

Şeritler , Şerit hastalıkları nedir

(1 post)
 1. cevapci
  Key Master


  Şeritler iki gurupta incelenirler: Olgunlaştıktan sonra insana yerleşen şerjtler; kurtçuk halindeyken insana yerleşen şeritler.

  Şeritler çok sayıda halkadan oluşmuş, yassı ve uzun solucanlardır. Çok çeşitli şerit türler bulunmasma karşılık, aşağı yukarı tümü aynı genel özellikleri taşır. Bu nedenle, bütün şerit hastalıklarında aynı tedavi yöntemleri uygulanır.

  GENEL ÖZELLİKLER

  Şeritlerin bedenleri üç bölümden oluşur:

  — tutunma organlarını taşıyan kafa;

  — halkasız, dar bir boyun;

  — yassı halkalardan oluşan, birkaç metreyi bulabilen uzun bir gövde.

  Şeritlerin tümü erdişidir-, yani halkalar sırayla erkek ve dişi olarak dizilmişlerdir. Bütün olgun halkalar yumurtalarla doludur. Asalağın insana bulaşması ağız yoluyla olur. Şeritlerin organizmada yolaçtıkları rahatsızlıkların tümüne şerit hastalıkları denir.

  ŞERİT TÜRLERİ

  Sığır şeridi

  Sığır şeridi (Taenia saginata) dünyada çok yaygın bir şerit türüdür. Çiğ ya da iyi pişmemiş et yeme alışkanlığının olduğu yerlerde yaygındır. Ülkemizde özellikle çiğ köftenin revaçta olduğu Güneydoğu Anadolu’da yaygındır. Daha çok çocuklara yerleşir.

  Sığır şeridinin boyu çok uzundur (4-10 m); üstünde 4 emme çekmeni bulunan kafa, uzun bir boyunla devam eder. Bedeni oluşturan halkalar ince, uzun tiptedir, sayıları 1 200- 2 000 arasında değişir. Asalak, ince barsaklarda yaşar. Şeridin gövdesinden ayrılan halkalar, makattan dışarı atılırlar. Dış ortamda parçalanan bu yapılardan serbestleşen yumurtalar, nemli toprakta iki ay kadar yaşayabilirler. Bu süre içinde, bunları yiyen ya da suyla alan sığırlarda (ara konak) embriyolar, dolaşım yoluyla kaslara giderek buralarda, kurt biçimini (cysticercus) alarak yerleşirler.

  Yumurtalar 45°C’m üstündeki, —5cC’m altındaki ısılarda bozulurlar.

  Bulaşma biçimi

  Asalakların bulaşmasına yolaçan en büyük etken, az pişmiş sığır etleridir. Böylece ince barsağa yerleşen asalak, üç ayda olgunlaşarak halkalarını salmaya başlar.

  Barsaklarda çoğunlukla tek bir şerit yaşar. Asalak 35 yıl kadar yaşayabilir.

  Klinik belirtiler

  Bazen şeritler fazla bir rahatsızlığa yolaçmaz; bu durumda hastalar ancak, çoğunlukla dışkıdan ayrı olarak halka çıkardıklarından ötürü hekime başvururlar.

  Ama çeşitli belirtiler de görülebilir: Bitkinlik; ishal; kabızlık; iştahsızlık; aşırı yemek; açlık ağrıları (mide bölgesi ağrıları); v.b.

  Genel durumu bozuk (özellikle ruhsal açıdan) kişilerde, yukardakilere ek olarak, baş ağrıları, baş dönmeleri ve uyuklama gibi durumlar da görülebilir.

  Ayrıca bazı özel durumlarda alerji belirtilerine Taşlanmaktadır.

  Biyolojik teşhis

  Başlangıçta kanda eyozinofillerin büyük ölçüde arttığı saptanabilir. Yassı, erişteye benzer halkaların görülmesiyle kesin teşhis konur.

  10 years once