Soru Sor...!

CEVAP » Genel

Valinin görevleri nelerdir

(2 posts)
 1. aysun


  Vali'nin görevleri ve yetkilerini sayarmısınız?

  8 years once
 2. aysun


  Valiler aşağıdaki görev ve sorumluklarla donatılmışlardır;

  1- Valiler, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarını ilan eder ve uygulatır ve Bakanlıkların talimat ve emirlerininin yerine getirilmesini sağlar. Bu ödevlerin gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almıya yetkilidir.

  2- Vali kendisine verilen yetki ve emirler uygulayabilmek için genel emirler çıkarır ve ilan edebilir.

  3- Vali sorumlu oldugu İlin genel idare ve genel gidişini düzenler ve denetler.

  4- Vali, bir iişi yapacak teşkilat yada memur mevcut olmadıqında bu islerin görülmesini en yakın idari teşkilattan talep ederek islerin yapılmasını sağlar.

  5- Vali, Cumhuriyet Bayramında resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder,

  6- Vali, il sınırları içinde bütün güvenlik ve kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiridir.
  Vali baglı bulunuğu il ve il sınırlarındaki güvenliği sağlamak ve suç islenmesini önlemek ve sükuneti sağlamak için her türlü tedbirleri alır ve bu emirleri güvenlik teşkilatları uygulamakla mükelleftir.

  7- İldeki belirli devlet memurlarını doğrudan atamak veya atama için görüşlerini bildirmek veya görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek.

  8- İldeki mevcut yerinden yönetim kuruluşlarının vesayet yetkilerini kullanabilmektedirler.

  Valilerin görev yerleri İçişleri Bakanlıgı tarafında belirlenir ve bu Bakanlığa karşı sorumludurlar.

  8 years once