Medisin


Hva er sklerodermi?

Sklerodermi er en autoimmun sykdom i bindevev med huden fortykkelse, spontan arrdannelse, blodkar sykdom, varierende grader av betennelse, assosiert med en overaktiv immunsystem. Autoimmune sykdommer er sykdommer som oppstår når kroppens vev blir angrepet av sitt eget immunsystem. Sklerodermi er preget av dannelsen av arrvev (fibrose) i hud og organer i kroppen. Dette fører til tykkelse og fasthet involverte områder. Sklerodermi, når det er diffuse eller utbredt over hele kroppen, er også referert til som systemisk sklerose.

Årsaken til sklerodermi er ikke kjent. Forskere har funnet noen bevis for at visse gener er viktige faktorer, men miljøet ser ut til å også spille en rolle. Resultatet er aktivering av immunsystemet i en mottakelig person, forårsaker skade på vev som resulterer i skader som ligner på arr-vev formasjonen. Det faktum at genene synes å forårsake en predisposisjon for utvikling av sklerodermi betyr at arven minst spiller en delvis rolle. Det er ikke uvanlig å finne andre autoimmune sykdommer i familier med sklerodermi pasienter. Noen bevis for rollen gener kan spille i å lede til utvikling av sklerodermi kommer fra studiet av Choctaw indianere som er den gruppen med høyest rapporterte prevalensen av sykdommen. Sykdommen er hyppigere hos kvinner enn hos menn.