Medisin


Asperger syndrom

* Aspergers lidelse er karakterisert som en av autismespekterforstyrrelser.

* Personer med Asperger syndrom har normal til over-gjennomsnittlig intelligens, men vanligvis har problemer med sosiale interaksjoner og ofte har gjennomgripende, absorberende interesser i spesielle emner.

* Abnormiteter i den subtile bruken av språk og tolkning av språk er felles med Asperger syndrom, Selv om språkutvikling (grammatikk, syntaks, etc.) er normal.

* Graden av alvorlighetsgraden av symptomene kan variere blant berørte enkeltpersoner.

* Angst og frustrasjon kan bidra til forstyrrende atferd eller depresjon hos personer med Asperger syndrom.

* Vellykket behandling innebærer vanligvis en eller flere sosiale, atferdsmessige, og / eller pedagogiske tiltak.

* Personlighet og kognitive egenskaper som er felles for de med Asperger syndrom blir sett på som gunstig av mange, og mange mennesker med Asperger syndrom tror det har hjulpet fremme deres profesjonelle liv.