Medisin


Hva er symptomer og tegn på asbestose?

De kliniske symptomene vanligvis inkluderer langsomt progredierende kortpustethet og hoste, ofte 20 til 40 år etter eksponering for asbest. Andpusten fremskritt gjennom hele sykdommen, selv uten videre asbest innånding. I fravær av sigarettrøyking, sputum (slim hostet opp fra lungene) produksjon og tungpustethet er uvanlig. Unntaket er arbeidstakere som har vært utsatt for svært høye konsentrasjoner av asbestfibrer. Disse arbeidstakere kan også utvikler symptomer så snart 10 år etter eksponering. Andre indikasjoner på asbestose inkluderer unormale lungelyder på eksamen, endringer i endene av fingre og tær (“clubbing”), en blå skjær til fingrene eller leppene (“cyanose”), og svikt i høyre side av hjertet (“Cor pulmonale”).

Hva er asbestose?

Asbestose er en prosess av lungevev arr forårsaket av asbest fiber. Fordi mange andre sykdommer også føre til lunge arrdannelse, andre årsaker må utelukkes først når en pasient er funnet å ha lunge arrdannelse (lungefibrose). Pasienter med spesielle x-ray funn eller biopsi resultater må også ha en ekstern historie av asbest eksponering og en karakteristisk forsinket utvikling av tilstanden i vurderingen av asbestose som diagnose. Røyking ser ut til å øke frekvens og / eller hastigheten av progresjon av asbestose, eventuelt ved å hindre effektiv fjerning av inhalerte fibrer fra luftveiene.