Medisin


Hvordan er asbestose behandlet?

Pasienter med asbestose, som andre med kronisk lungesykdom, er på et høyere risiko for alvorlig infeksjon, lavt oksygennivå i blodet, og hjertesvikt. Disse pasientene kan heller ikke komme så raskt fra virus og bakterieinfeksjoner. I tillegg, de kan ha økt risiko for visse sopp og uvanlige infeksjoner som kan dra nytte av syke eller arret lungevev. Den medisinske behandling av disse pasientene bør fokusere spesielt oppmerksom på å forebygge og raskt behandle disse infeksjonene. Influensa og pneumokokk-vaksiner er en del av rutinemessig omsorg for disse pasientene. Det er, imidlertid, ingen behandling eller kur for asbestose. Spesielt, steroid og immun-basert behandling har ikke vist seg å nytte disse pasientene.

Andre sentrale elementer i behandling av pasienter med asbestose er røykeslutt, Tidlig deteksjon av forverret sykdom eller kreft, og unngå videre eksponering for asbest. Supplerende oksygen under trening eller hvile (avhengig av behovet) kan gis for å bedre daglig funksjon.