Medisin


Har asbest eksponering forårsake lungekreft?

Selv om eksponering for asbest alene kan føre til lungekreft, risikoen øker dramatisk i røyker sigaretter eller andre former for tobakk.

* I nonsmokers som har vært eksponert for asbest, risikoen for lungekreft er fem ganger så ueksponerte arbeidere.

* I røykere som ikke har vært eksponert for asbest, risikoen for lungekreft er elleve ganger så stor som ikke-røykere.

* I storrøykere med asbest eksponering, risikoen for lungekreft er minst 16 ganger høyere enn for ueksponert nonsmokers.

Lungekreft i asbest-eksponert og ueksponert individer er lik både i type kreft og dens tegn og symptomer. Koblingen mellom sigarettrøyking, asbest og kreft i lungene ikke selv gjelder til kreft i slimhinnen i lungene (se ondartet mesothelioma nedenfor). Diagnostisering og behandling av lungekreft er et komplekst tema, og en lunge spesialist bør være involvert i workup av en mistenkt lungekreft.