Medisin


Hva er ondartet mesothelioma?

Asbest er den eneste kjente risikofaktor for ondartet mesothelioma, en kreft som påvirker vevet fôr lunge (pleura) eller abdomen (peritoneum). Ondartet mesothelioma er ikke forbundet med røyking, men er sterkt knyttet til graden av eksponering for asbest. Imidlertid, 20% til 40% av pasienter med ondartet mesothelioma har ingen tidligere eksponering for asbest. I ondartet mesothelioma, det er en veldig lang varighet mellom eksponering og utbruddet av sykdommen, vanligvis større enn 30 år.

Hvordan kan eksponering for asbest reduseres?

Det grunnleggende prinsippet for asbest er å forlate materiale som er i god stand alene. Periodisk ettersyn og vedlikehold av en ekspert på asbest minking bør foretas for områder med forseglet eller inneholdt asbest. Lokale helse, miljømessige, og bygge sikkerhet tjenestemenn er gode kilder for lokale og statlige forskrifter om asbest håndtering, avhending, og fagarbeidere. Hvis du oppdager selv en svært liten mengde asbest i bygningen, kontakte en profesjonell for reparasjon, fjerning, eller remodeling.