Medisin


Hva er aminotransferases?

Den aminotransferases katalysere kjemiske reaksjoner der en amino-gruppe (aminosyrer er byggesteinene i proteiner) overføres fra en donor molekyl til en mottaker molekyl. Derfor, navnene “aminotransferases.”

Medisinske termer kan noen ganger være forvirrende, som er tilfelle med disse enzymene.

* Et annet navn for aminotransferase er transaminase.

* Enzymet aspartat aminotransferase (AST) er også kjent som serum Glutaminsyre oxaloacetic transaminase (SGOT); og

* alanin aminotransferase (TOTAL) er også kjent som serum Glutaminsyre pyruvic transaminase (SGPT).

For å sette saker kort, AST = SGOT og ALT = SGPT.

Normalt, Hvor er aminotransferases?

AST (SGOT) normalt finnes i et mangfold av vev, inkludert lever, hjerte, muskelen, nyre, og hjernen. Det slippes ut i serum når noen av disse vev er skadet. For eksempel, nivået i serum stiger med hjerteinfarkt og med muskel lidelser. Det er derfor, ikke en spesifikk indikator på leverskade.

TOTAL (SGPT) er, av kontrast, normalt finnes hovedsakelig i leveren. Dette er ikke å si at det er utelukkende lokalisert i leveren, men det er der den er mest konsentrert. Det er sluppet ut i blodet som følge av leverskade. Det fungerer dermed som en ganske bestemt indikator for leveren status.