Medisin


Hva er demens?

Demens er et syndrom kjennetegnet av:

1. verdifall i minnet,

2. verdifall i et annet område av tenkning for eksempel muligheten til å organisere tanker og fornuft, muligheten til å bruke språket, eller evnen til å se nøyaktig den visuelle verden (ikke på grunn av øyesykdom), og

3. Disse verdifall er alvorlig nok til å forårsake en nedgang i pasientens vanlige funksjonsnivå.

Selv om noen typer hukommelsestap er normal del av aldring, endringene som følge av aldring ikke er alvorlig nok til å forstyrre nivået av funksjon. Mange ulike sykdommer kan forårsake demens, men Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens i USA og i de fleste land i verden.