Medisin


Hva forårsaker hørselsprosesseringstid problemer?

Vi er ikke sikker. Menneskelig kommunikasjon er avhengig av å ta i kompliserte sansemessig informasjon fra omverdenen gjennom sansene, som å høre, og tolke denne informasjonen på en meningsfull måte. Menneskelig kommunikasjon krever også visse mentale evner, som oppmerksomhet og hukommelse. Forskerne fortsatt ikke forstår nøyaktig hvordan alle disse prosessene fungerer og samhandler, eller hvordan de feil i tilfeller av kommunikasjon lidelser. Selv om barnet ser ut til å “hører normalt,” han eller hun kan ha problemer med å bruke disse lydene for tale og språk.

Årsaken til APD er ofte ukjent. Hos barn, hørselsprosessering vansker kan være knyttet til forhold som for eksempel dysleksi, ADHD, autisme, autismespekteret lidelse, bestemt språk verdifall, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, eller forsinket utvikling. Noen ganger dette begrepet har blitt mistolkes til barn som ikke har hørsel eller språk lidelse, men har utfordringer i å lære.