Medisin


Hva er Landau-Kleffner syndrom?

Landau-Kleffner syndrom (LKS) er en barndom lidelse. Et viktig trekk ved LKS er gradvis eller plutselig tap av evnen til å forstå og bruke talespråket. Alle barn med LKS har unormale elektriske hjernen bølger som kan dokumenteres ved en elektroencefalogram (EEC), et opptak av den elektriske aktiviteten i hjernen. Omtrent 80 prosent av barna med LKS har ett eller flere epileptiske anfall som vanligvis oppstår om natten. Atferdsforstyrrelser som hyperaktivitet, aggressivitet og depresjon kan også følge denne lidelsen. LKS kan også bli kalt infantil ervervet afasi, ervervet epileptiske afasi eller afasi med krampaktig lidelse. Dette syndromet ble første gang beskrevet i 1957 av Dr. William M. Landau og Dr. Frank R. Kleffner, som identifiserte seks barn med sykdommen.