Soru Sor...!

CEVAP » Genel

İpliksolucanı hastalığı nedir?

(1 post)
 1. cevapci
  Key Master


  İPLİKSOLUCANI HASTALIĞI
  Dünyanın her yanında çok yaygın bir hastalıktır; ipliksolucanı (Strongyloides stercoralis) adı verilen yuvarlak bir kurda bağlıdır.
  Özellikle tropikal bölgelerde sık görülen bu hastalığa, ılıman ülkelerde de raslanır.
  Asalak solucan, dişidir. 2 mm uzunluğundadır ve onikiparmak barsağının mukozasında yaşar.

  İlerleyici çevrim

  Dişi, yumurtalarını onikiparmak barsağı boşluğunda yumurtlar. Yumurtalar barsakta çatlarlar. Embriyolu dışkılarla atılırlar. Doğada kurtçuklar, bulaşıcı kurtçuk haline geçerler. Daha düşük ısılara dayanırlar. Organizmanın içinde de bir çevrim vardır: Kurtçuklar dış ortamdan geçmeksizin, doğrudan bulaşıcı kurtçuğa dönüşürler (içten öz-bulaşma).
  Bu çok önemlidir ve asalak hastalığı tedavi edilmedikçe eyozinofillerin yüksek düzeyde kalmasını açıklar.

  BULAŞMA BİÇİMİ

  Bulaşıcı kurtçuğun giriş yolu deridir.
  İnsanlar, özellikle yüzme havuzlarında, ırmaklarda ve çamurda çıplak ayakla yürürken kurtçukları alırlar. Bez ayakkabılar yeterli bir korunma sağlamaz.
  Daha sonra kurtçuklar dolaşıma geçer, akciğerlere, bronşlara, soluk borusuna varırlar; oradan yutulur ve yemek borusuna, mideye, onikiparmak barsağma varırlar; onikiparmak barsağında erişkin hale geçerler. Göç ve gelişme süresi yaklaşık 15 gündür.

  KLİNİK BELİRTİLER

  Klinik belirtiler toplamı çok değişiktir. Bazı taşıyıcılarda hiç bir yakınma görülmez; ama kanda 3yozinofil sayısında görülen bir yükselme, asalağın araştırılmasına yolaçar.
  Bazı hastalardaysa, klinik belirtiler asalağın göçüyle ilgilidirler.
  Asalağın deriden girişi yerel olarak bir döküntüye, kaşıntılı bir kırmızılığa yolaçabilir.
  Akciğer döneminde öksürük, solunum sıkıntısı, bazen gerçek bir astım nöbeti görülebilir.
  Barsak döneminde mide bölgesi ağrısı en sık görülen belirtidir; ishal, deri belirtileri de vardır: Bel ya da göğüs düzeyinde çizgisel deri iltihabı.
  Evrim nöbetlerledir. İçten özbulaşma nedeniyle süreğendir; ama genellikle fazla ciddi değildir.

  TEŞHİS

  Kanda eyozinofillerin yüksek olması dikkati çekmelidir: Aynı hastada bir haftadan ötekine çok değişiktir ve hastanın tedavi edilmediği sürece yüksek kalabilir. Teşhisin temeli, dışkıda kurtçukların bulunmasına dayanır. Kurtçukların ılık suda çekilmesine dayanan Baermann’m çıkarma yöntemi uygulanır.

  TEDAVİ

  Tek etkili ilaç, ağız yoluyla bir defada verilen tiyabendazoldür. Hasta, ilacı almasından sonra birkaç saat, bulantı ve baş dönmesini engellemek için uzanarak dinlenmelidir. Tedaviden 6 ay ve 1 yıl sonra yapılacak dışkı incelemesi, asalağın yokolduğunu denetlemede yararlı olabilir.

  KORUNMA

  Kancalıkurt hastalığında olduğu gibi ipliksolucanı hastalığında da, hastalık dışkı aracılığı ile bulaştığından, korunma önlemleri aynı temellere dayanır.
  İpliksolucanı hastalığı çoğunlukla iyicil bir hastalıktır; ama gene de özel bir tedavi uygulanmasını gerektirir. Hastalığın önüne geçmek için çok etkili sağlık koruma tedbirleri alınmalıdır.

  10 years once